CZECHGASHERBRUMEXPEDITION2007

CZECH GASHERBRUM 2007 EXPEDITION

Gasherbrum I 8068m, Gasherbrum II 8035m, Gasherbrum III 7952m

Gasherbrumy jsou typické karakoramské špice, které tvoří nádherný uzavřený prstenec hor s bohatou lezeckou minulostí, v níž Messnerův a Habelerův alpský prvovýstup na GI a Messnerův a Kamerlanderův traverz GII a GI v alpském stylu bez návratu do základního tábora vytýčily novou éru v himálajském horolezectví. Hranice lezení pak posunul o další stupeň dál Jerzy Kukuczka, který v alpském stylu vylezl nové cesty na GI i GII také během jedné expedice.

Gasherbrumy si - svou polohou blízko sebe a s platem v 6000m mezi nimi - o pokus vystoupit na dva během jedné expedice přímo říkají. Expedice má několik cílů, které na tuto skutečnost navazují:

  • vystoupit na dva vrcholy během jedné expedice a současně,
  • v alpském stylu vystoupit na Gasherbrum III, na kterém ještě Češi nebyli, nebo v alpském stylu vystoupit na Gasherbrum II jinou než klasickou Rakouskou cestou,
  • vystoupit na dva vrcholy v ženském družstvu.
Přes tyto celkem ambiciózní plány má expedice stanoveny priority, kterými jsou:
  • vrátit se domů,
  • vrátit se domů zdraví,
  • splnit všechny závazky vůči partnerům expedice
  • vrátit se domů jako přátelé
  • chovat se šetrně k místnímu prostředí
  • zachovat lezeckou etiku.

Podrobnější informace o expedici

Expedice na Gasherbrum vznikla jako nápad v roce 2005. Tehdy jsem, kromě dalších 4 lezců, oslovil Alenku Čepelkovou a Zuzanu Hofmannovou, které začaly přemýšlet o obnovení své společné lezecké činnosti. Ale ony tehdy daly přednost jiným plánům a my nakonec jeli v roce 2006 na Broad Peak.

Na podzim 2006 jsem se znovu k myšlence Gasherbrumů vrátil, s cílem zorganizovat malou expedici s pokusem vylézt na oba kopce.

Nakonec to dopadlo to trochu jinak. K pokusu na GI a GII klasickými cestami se přidalo družstvo na GIII a další lezci, kteří mají v plánu vystoupit na tyto vrcholy jinými než klasickými cestami a jiným než klasickým expedičním stylem.

Na soupisce expedice je tedy přes dvacet lezců, ale protože se rozdělí na tři vrcholy a někteří přijedou později, jedná se v podstatě o počet 2 až 10 lezců na jeden vrchol, což je běžný počet v malých expedicích.

Ale aby toho nebylo málo, pod Gasherbrumy přijede ještě druhá česká expedice organizovaná Pavlem Matouškem a Olinkou Novákovou z Brna, čítající podle informací kolem deseti lezců.

Gasherbrumy I a II (ale zejména GII) jsou jedny z nejnavštěvovanějších osmitisícovek. Z dalších to jsou Shisha Pangma, Cho Oyu, Broad Peak, Nanga Parbat a Everest. Pokud vynecháme Everest, je důvodem velké frekvence expedic na těchto kopcích následující ? výška jen o málo přesahující hranici osmi tisíc metrů, malá obtížnost klasických cest, téměř stoprocentní zajištění cest fixními lany a velké množství lezců v sezóně a tedy možnost pomoci v nouzi.

To je důvodem, proč už dnes vlastně nelze tyto klasické výstupové trasy vylézt alpsky nebo sólo, čili ve sportovně nejhodnotnějších lezeckých stylech, definovaných jako výstupy bez cizí pomoci a bez použití fixních lan.

Na oba Gasherbrumy je ale celá řada dalších výstupových tras, kde většinou žádné lezecké skupiny nepůsobí, a tak je možno nalézt cestu pro jakýkoliv lezecký styl a vysokou lezeckou kvalitu. Na GII jsou to Francouzská a Polská cesta, na GI je to Americká, Polská, Španělská, Jugoslávská cesta, Messnerova cesta? Místa opravdu dost. Přesto většina lezců míří právě na klasické cesty, kde fixní lana vynesená předešlými expedicemi nebo zavěšená v kooperaci s ostatními lezci a výškovými nosiči mnohonásobně zvyšují šance na dosažení vrcholu.

Detailní satelitní snímky na ledovec Baltoro
Wikipedia Gasherbrum I
Wikipedia Gasherbrum II
Polska Wikipedia Gasherbrum I
Polska Wikipedia Gasherbrum II
Peakware
G1 history
Ceska expedicia
Jogged globe
Encykolpedie 8000tisicok a satelelitní pohledy